พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางได้รับคำสั่งให้ปฎิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาศฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย นายสิทธิสักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการ นายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
Visitors: 11,868