โครงการอบรมการสร้างสื่อการสอนโดยใช้ infographic เพื่อการศึกษาหรือการประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์

วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการสร้างสื่อการสอนโดยใช้ infographic เพื่อการศึกษาหรือการประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารราชพฤกษ (OECF) สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลกรอาชีวศึกษา โดยผู้เข้าร่วมอบรมจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางให้ความสนใเข้าร่วมอบรม
Visitors: 11,868