วษท.เพชรบุรี ออกพื้นที่โครงการfix it center

วษท.เพชรบุรี ออกพื้นที่โครงการfix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 ในกิจกรรมฝึกอบรมปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ โดยเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ 5 ก.ค 2560 ณ ต.ห้วนทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ที่ผู้บริหารได้แนะแนวการเรียนการสอนแบบ อศ.กช.ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยเพื่อเพิ่มผู้เรียนอีกทางหนึ่ง
cr.อาจารย์ยุพา จุทอง อาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
Visitors: 11,868