งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กับ Yuncheng University โดย นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และ Mr.Wu Lijie ตัวแทนจาก Yuncheng University ณ ห้องประชุมบึงบัว เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560
Visitors: 11,868