อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาในสถานศึกษา วันที่12-13 มิถุนายน 2560 ณ เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิยากร ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง
Visitors: 11,867