โครงการกำจัดผักตบชะวาในอ่างเก็บน้ำหนองจิก วษท.เพชรบุรี วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

เช้าวันอังคารที่ ๒๓ พค. ๒๕๖๐ ผอ.คัมภีร์ สายะสนธิ คณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้จัดทำกืจกรรม "กำจัดผักตบชะวาในอ่างเก็บน้ำหนองจิก " ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๖๐๐ ไร่ และเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่สำคัญเพียงแห่งเดียวของชาวตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อุเป็นการปลูกฝังและสร้างจืตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้สร้างภูคุ้มกันที่ดีในตัว รีบกำจัดผักตบชะวาก่อนที่จะลุกลามระบาดไปทั่วอ่าง ยากในการแก้ไขในอนาคต
วิทยาลัยได้รับตวามร่วมมือเป็นอย่างดีมาก จากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานภาครัฐได้แก่ โยธาธิการจังหวัดเพชรบุรี มทบ.๑๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ทางหลวงชนบทเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรวืทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พัฒนาที่งหวัดดินจังหสัดเพชรบุรี โรงพยาบาลชะอำ และภาคเอกชนคือวิสาหกิจกล้วยไม้ระพี-กัลยา สาคริก โดยมีท่านนายอำเ
ภอชะอำ นายทรงรัฐ รัฐปัตย์เป็นผู้กล่าวรายงาน
จากนั้นทุกคน ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังในการเก็บผักตบที่ปกคลุมผิวน้ำอยู่ประมาณ ๖๐ ไร่ โดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ตั้งแต่เวลา ๙.๐๙ น. จนกระทั่งถึงเวลา บ่ายสองโมง ได้เกิดพายุ และมีฝนตกหนักมากลมพัดแรงจึงต้องหยุดปฏิบัติงาน แต่งานครั้งนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะต่อสู้ขจัดปัญหาที่สะสมมาในช่วงหนึ่งให้หมด ไปด้วยความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอยของพวกเราชาวเกษตรเพชรบุรีต่อไป
ขอบคุณข้อมูล:อาจารย์ยุพา จุทอง
Visitors: 11,867