งานการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ FIT IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ บริเวณหน้าลานพระสยามเทวาธิราชจำลอง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานเปิดงานการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ FIT IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ บริเวณหน้าลานพระสยามเทวาธิราชจำลอง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยการจัดงานครั้งนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วร่วมมือกับอาชีวะจังหวัดสระแก้ว ในงานมีตัวแทนจากวิทยาลัยสังกัดอาชีวะภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆมากมาย
Visitors: 11,867