>ดอกไม้ สี ธง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

ดอกไม้ประจำสถาบัน

   

                                                                               

 จำปีสิรินธร
ChampiSirindhorn      

ชื่ออื่นๆ              : จำปา  จำปีสัก (ลพบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์      : Magnolia sirindhorniaeNoot. & Chalermglin

ถิ่นกำเนิด            : ประเทศไทย

ลักษณะทั่วไป        : ไม้พุ่มขนาดเล็ก (ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่สวนไม้หอมฯ)

ฤดูการออกดอก     : ออกดอกช่วง เม.ย. - มิ.ย.

เวลาที่ดอกหอม      : หอมตลอดวัน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น  ไม้ยืนต้น สูง 20–25 ม. ลำต้นเปลาตรง ต้นแก่เปลือกแตก เป็นร่องตามยาว กิ่งอ่อนมีแผลระบายอากาศชัดเจน

ใบ  ใบรูปรี กว้าง 7-10 ซม. ยาว 14-20 ซม. ปลายมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 2.5-4.5 ซม.

ดอก  ดอกสีขาวนวล ออกเดี่ยว ตั้งขึ้นตามซอกใบ ใกล้ปลายยอด ยาว 2.5-3.5 ซม. ก้านดอกยาว 1.8 ซม. กลีบดอกมี    12-15 กลีบ เรียง    เป็นชั้นละ 3 กลีบ ปลายกลีบมน

ผล  ผลเป็นผลกลุ่ม ช่อยาว 4-6 ซม. รูปกลม มีผลย่อย 15-25 ผล เมล็ด สีแดงเข้ม รูปกลมรี ขนาด 4-6 มม.

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/linkoldfragrant/232-magnolias

 

                   

   

สีประจำสถาบัน

                                                        

สีเขียวเข้ม  

สีเขียวเข้ม แสดงถึง ความเป็นเกษตร การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของวิทยาลัยเกษตรทั้ง 10 วิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวเกษตร 

สีเหลือง

สีเหลือง แสดงถึง สีของดอกจำปีสิริธร ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

 

 

 ธงประจำสถาบัน

 

 

   ธงประจำสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

      ธงของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางพื้นธงประกอบด้วย 2 สี อันเป็นสีประจำสถาบันฯ ได้แก่ สีเขียวเข้ม และสีเหลือง โดยจัดลำดับให้สีเขียวเข็มถึงแสดงถึงชาวเกษตรไว้ด้านบน และสีเหลืองนวลสีของ ดอกจำปีสิริธร ดอกไม้ประจำสถาบันฯอยู่ด้านล่าง  เพื่อแสดงถึงสถาบันฯยินดีรับใช้พี่น้องชาวเกษตรทุกท่าน ทุกวิทยาลัย ประดับด้วยตราสัญลักษณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ซึ่งจะบอกถึงทั้งพี่น้องชาวเกษตรทุกท่าน ทุกวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางเราจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 

 

Visitors: 11,867