การประชุมกรรมการสภาสถาบัน

 

วันที่                                           ครั้งที่ประชุม

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ปี 2560

29 มิถุนายน 2560 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้ง 5/2560
 18 พฤษภาคม 2560 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 4/2560
 9 มีนาคม 2560  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 3/2560
 9 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 2/2560
12 มกราคม 2560 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 1/2560

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ปี 2559

6 ธันวาคม 2559  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 13/2559
13 ตุลาคม 2559  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 12/2559
22 กันยายน 2559 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 11/2559
11 สิงหาคม 2559 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 10/2559
14 กรกฎาคม 2559  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 9/2559
11 มิถุนายน 2559  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 8/2559
16 พฤษภาคม 2559 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 7/2559
20 เมษายน 2559 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 6/2559
11 เมษายน 2559 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 5/2559
7 เมษายน 2559 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 4/2559
22 มีนาคม 2559 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 3/2559
11 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 2/2559

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ปี 2558

27 ตุลาคม 2558   ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 11/2558 
24 กันยายน 2558   ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 10/2558
24 สิงหาคม 2558  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 9/2558 
27 กรกฎาคม 2558  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 8/2558
7 กรกฎาคม 2558  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 7/2558
12 มิถุนายน 2558  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 6/2558 
23 พฤษภาคม 2558  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 5/2558 
24 เมษายน 2558  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 4/2558 
27 มีนาคม 2558  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 3/2558 
18 กุมภาพันธ์ 2558  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 2/2558 
8 มกราคม 2558  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 1/2558 

  

 

 

  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 8/2559 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 11/2558
ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 10/2558 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 9/2558
   
 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 8/2558  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 7/2558
   
 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 6/2558  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 5/2558
   
 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 4/2558  ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 3/2558
ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 2/2558 ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 1/2558

 

 

Visitors: 11,867