ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

 ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร

  
5 ก.ค.2560

 วษท.เพชรบุรี ออกพื้นที่โครงการfix it center วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

23 พ.ค.2560

 วษท.เพชรบุรี จัดกิจกรรม "กำจัดผักตบชะวาในอ่างเก็บน้ำหนองจิก " วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

21 เม.ย.2560

 ขยายระยะเวลาประกาศสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

27 มี.ค. 2560

 ประกาศสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

24 มี.ค.2560

 ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาแห่งชาติประเทศไทย ครั้งที่ 1

20 มี.ค.2560

 งานการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ FIT IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ

22 ก.พ.2560

  Mini.Open house เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

28 ม.ค.2560

 ปี ๒๕๖๐ ปีแห่ง การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกรทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 ม.ค.2560

 งาน Open House ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2560

17 ม.ค.2560

 โครงการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคคลากร และการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรและประมง ระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

17 ม.ค.2560

 "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" กิจกรรมวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 2560

26 ธ.ค.2559

 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดเตรียมงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๘ ณ วษท.อุทัยธานี

22 ธ.ค.2559

 ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง (จ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา

25 พ.ย.2559

รวมภาพงาน อกท.ภาคกลางครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

20 พ.ย.2559

ประชุมหารือ ความร่วมมือไทย-จีน กับประธานสภาหอการค้าจีนและผู้แทนสถานประกอบการ วันที่ 20 พ.ย.2559

7 พ.ย.2559 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ภาคใต้) จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร ในหลักสูตร “การเลี้ยงโคนมเบื้องต้น” รุ่นที่ 1/2556

6 พ.ย.2559

 โครงการศูนย์ Fix It Center โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

1 พ.ย.2559

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้รางวัล “เยาวชนคนทำดี” จากมูลนิธิ SCG

31 ต.ค.2559

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับ ปวช.เกษตรศาสตร์ (สาขางานโคนม)สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พฤศจิกายน 2559

25 ต.ค.2559

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และกศน.อำเภอชะอำ ได้ทำพิธีลงนาม MOU ร่วมกันทำโครงการทวิศึกษา 

25 ต.ค.2559

 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี(ขยายเวลา)

25 ต.ค.2559 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีรับเกียรติบัตร Best Practice จากมูลนิธิยุวสถิรกุล: สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศ วันที่ 25 ตุลาคม 2559

25 ต.ค.2559                                     

 ประมวลภาพการถวายความอาลัย พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

12 ต.ค.2559                                        

 โครงการ “สุดยอดฝีมืออาชีวะไทย” วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภททีมรอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

11 ต.ค.2559

 ประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ค่ายข้าวภาคกลาง ปี 2559

10 ต.ค.2559

 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สอศ.

4 ต.ค.2559

 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

3 ต.ค.2559

 ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

29 ก.ย.2559

 ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการใหม่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีรวมถึงแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 

28 ก.ย.2559

 จากวันที่พากเพียร สู่..วันเกษียณที่ภาคภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

27 ก.ย.2559

 อกท.ภาคกลางจัดงานเลี้ยง เกษตร เกษียญ เกษมศาสตร์ อกท.ภาคกลาง 2559

27 ก.ย.2559

การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559

22 ก.ย.2559

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จัดสัมมนาผู้ประกอบการ โรงพยาบาลสัตว์

22 ก.ย. 2559

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 2/2559

18 ก.ย.2559

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้อำนวยการสังกัด สอศ เมื่อวันที่ 18/9/59

15 ก.ย.2559

 วทษ.เพชรบุรี ทำพิธีบวงสรวงขอฝนต่อพระพิรุณ ท้าววิรุฬหกและเหล่าเทพยดา๑๖ชั้นฟ้า

26 ส.ค.2559

 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2559

25 ส.ค.2559

 ขอแสดงความยินดีกับ วษท.บางไทร และ วษท.เพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศ การประกวนโครงการวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2559

11 ส.ค.2559

 ประกาศรับสมัครสรรหารองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 

8 ส.ค.2559

 งานเกษตรแฟร์เพชรบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2559

28 ก.ค.2559                      

 ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

23 ก.ค.2559

  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผลิตอาหารสัตว์น้ำ: ไรแดงและไรน้ำนางฟ้า"

15 ก.ค.2559  

 โครงการประชุมสัมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ระหวางวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2559

14 ก.ค.2559   ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ สิทธิสักดิ์ รัตนพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ
15 ก.ค.2559   โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อและแม่ของแผ่นดิน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
11 ก.ค.2559   ปฐมนิเทศอาชีวศึกษาทิวภาคีเบทาโกร
8 ก.ค. 2559   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
14 มิ.ย.2559   บทความไรน้ำนางฟ้า
28 พ.ค.2559   ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์)
25 พ.ค.2559   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
12 พ.ค.2559   ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(ฉบับแก้ไข)
20 ก.ค.2558   ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่องรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน 
Visitors: 11,867