ตรา สัญลักษณ์

 

 

ลักษณะของสัญลักษณ์  : เป็นดวงตรารูปกลมมีสองชั้น
   
องค์ประกอบของสัญลักษณ์  
   
ตรา สัญลักษณ์ : เป็นวงกลมสองชั้น วงกลมชั้นในพื้นหลังเป็นสีแดงเลือดหมู
  ประกอบด้วยดวงตราเสมาธรรมจักร  และลายกนกหางหงส์  
  ด้านซ้ายและขวา ด้านล่างเสมาธรรมจักร จารึกอักษร  
  ทุ.ส.นิ.ม. เป็นสีเหลืองทอง วงกลมชั้นนอกพื้นหลังเป็นสีขาว
  มีอักษรสีดำ ด้านบนมีข้อความชื่อสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
  ด้านล่างมีข้อความ INSTITUTE  OF VOCATIONAL EDUCATION 
  IN AGRICULTURE  CENTRAL  REGION ระหว่างชื่อขั้นด้วยดอกสาละ
   
ขนาดมาตรฐาน : ดวงตรามีขนาดมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.35 เซนติเมตร 
  และอาจย่อหรือขยายได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นกรณีๆ ไป

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์สถาบัน ได้ที่นี่ 

                                

Visitors: 11,867